Digitale Geletterdheid Basisonderwijs - Digitale geletterdheid voor de basisschool


Digitale geletterdheid
Ga naar de inhoud
Digitale geletterdheid basisonderwijs
De digitale geletterdheid voor het basisonderwijs gaat vanaf 2021 een belangrijke rol spelen voor erg veel basisscholen. Dit komt omdat het vanaf dat moment verplicht is om aan te tonen op welke manier de digitale geletterdheid basisonderwijs in je eigen school vorm krijgt. Dit is natuurlijk een vreemde situatie, maar veel scholen hebben regels nodig om te laten zien en verantwoorden wat ze doen. De digitale geletterdheid basisonderwijs wordt opgenomen in de SLO doelen.

Natuurlijk is elke school al bezig met de digitale geletterdheid. Je moet wel weten wat deze term inhoudt en welke onderdelen erbij horen, maar iedereen maakt actief en passief gebruik van ICT op school. Een erg belangrijk aspect is of je de digitale geletterdheid in het basisonderwijs gebruikt als middel of als doel. Ben je bezig met de 21e eeuwse vaardigheden omdat het moet, of integreer je het in je onderwijs en ben je je er echt bewust hoe belangrijk dit voor de kinderen is. Een ander aspect van de ' digitale geletterdheid basisonderwijs'  is het verschil tussen de jonge en oude kinderen. Als je kijkt wat er allemaal wordt aangeboden, zal je ontdekken dat het meeste voor de bovenbouw is. Deze kinderen kunnen namelijk beter met software omgaan, logischer nadenken en maken zelf erg veel gebruik van het internet.

Maar de basis wordt nog altijd gelegd in de onderbouw. Kinderen worden niet uit zichzelf digitaal geletterd. Wij moeten ze daarbij helpen. Het leukste aan de onderbouw is dat je heel makkelijk allerlei digitale activiteiten kan integreren in het onderwijs. De digitale geletterdheid basisonderwijs begint dus al op erg jonge leeftijd.
Digiletter.nl zal hier later op gaan inspelen. Op dit moment nog in ontwikkeling, maar zal tegemoet komen aan de vraag die er is om de kinderen van het basisonderwijs op een makkelijke en leuke manier digitaal geletterd te krijgen.  Een e-learning website voor kinderen van het gehele basisonderwijs waarin ze van groep 1 tot en met groep worden geholpen om digitaal geletterd te zijn en te blijven.

De digitale geletterdheid basisonderwijs krijgt de komende jaren een steeds belangrijker rol. De ontwikkelingen blijven maar doorgaan. De basisschool kinderen lijken dit allemaal prima te kunnen volgen, maar moeten nog steeds veel dingen leren op school. Het allermooiste is als al het geleerde van de digitale geletterdheid op elk moment toegepast kan worden. Dit geldt natuurlijk voor alle 21e eeuwse vaardigheden, waarvan de vier digitale vaardigheden wat mij betreft een belangrijke rol spelen.
Created by Remco Kiers
___________________
Connect
vinden wat je zoekt >
Terug naar de inhoud