Informatievaardigheden - Digitale geletterdheid voor de basisschool


Digitale geletterdheid
Ga naar de inhoud
De informatievaardigheden spelen de laatste jaren een steeds grotere rol. Er komen steeds meer bronnen. De kinderen moeten leren hoe ze de juiste bronnen moeten zoeken en daarna gebruiken. Belangrijk in dit proces is dat kinderen feedback krijgen op onderstaande stappen.

> Leren zoeken
Hoe gebruik maken van google. Op welke manieren kunnen kinderen (en leerkrachten) het beste informatie zoeken. Dit is iets dat aangeleerd moet worden en kan daarna op vele manieren terug komen in de (schoolse) dagelijkse praktijk.

> Selecteren juiste informatie
Na het zoeken moet de beste bron geselecteerd worden. Deze bron moet betrouwbaar en bruikbaar zijn. Kinderen moeten leren wanneer een bron (niet) betrouwbaar en (niet) bruikbaar is.

> Verwerken en presenteren
De gevonden informatie moet op een het juiste (basisschool) niveau worden verwerkt in bijvoorbeeld teksten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van Word of Powerpoint, maar het kan natuurlijk ook een Lesson-up, Kahoot of Prezi zijn.


Bibliotheek op school

Internet gebruik

Created by Remco Kiers
___________________
Connect
vinden wat je zoekt >
Terug naar de inhoud