Sociaal - Digitale geletterdheid voor de basisschool


Digitale geletterdheid
Ga naar de inhoud
Van visie naar praktijk: vaardigheden, sociaal en identiteit
Dit onderdeel gaat verder dan alleen de muren van de school. De leerlingen moeten begeleid worden in de sociale vaardigheden. Hierbij hoort ook een veilig en goed pedagogisch klimaat, waarbij de leerkrachten ook moeten begrijpen in wat voor digitale leefwereld de kinderen zich begeven.
Dit hoort bij het leren omgaan met anderen.

> DIGITAAL BURGERSCHAP
Op school zijn we al bezig met actief burgerschap en sociale integratie. De digitale variant hiervan komt terug in de mediawijsheid.

> HIEROVER LESGEVEN
Het kringgesprek over mediawijsheid is een goede start. Ook kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van WHatsHappy.

> BUITEN DE LESSEN
De hele maatschappij doet mee aan dit leerproces van de kinderen. Scholen werken aan een sociaal-veilig klimaat. Het gebruik van de sociale media hoort hier ook bij.
Created by Remco Kiers
___________________
Connect
vinden wat je zoekt >
Terug naar de inhoud