Vaardigheden - Digitale geletterdheid voor de basisschool


Digitale geletterdheid
Ga naar de inhoud
Van visie naar praktijk: vaardigheden, sociaal en identiteit
Digitale geletterdheid vraagt om een integrale aanpak. De kennis en vaardigheden moeten aan de kinderen geleerd worden. Daarna kunnen ze gebruikt worden in andere vakken.
Dit hoort bij kennis en vaardigheden verwerven.

> ONTWIKKELEN VISIE
Met het team moeten er (onderzoeks) vragen gesteld worden over de visievorming rond digitale geletterdheid.

> BEGIN MET DE BASIS
Natuurlijk worden er allerlei onderdelen rondom basiskennis ict of informatievaardigheden op school gedaan. Deze onderdelen kunnen geƫvalueerd worden en dan aan de hand van de visie verder worden uitgewerkt.

> ONTWIKKELEN EIGEN LEERLIJN
Met behulp van de visie ontwikkelmethodiek zal uiteindelijk een nieuwe leerlijn ontstaan. Uiteindelijk moet de digitale geletterdheid opgenomen worden in het reguliere onderwijs.
Created by Remco Kiers
___________________
Connect
vinden wat je zoekt >
Terug naar de inhoud