Mediawijsheid - Digitale geletterdheid voor de basisschool


Digitale geletterdheid
Ga naar de inhoud
Onze (digitale) wereld verandert snel. Om hier op een goede manier in mee te bewegen, moeten we up to date blijven. Ook moeten we kritisch voor ons zelf en de kinderen kijken naar de ontwikkelingen in onze mediasamenleving. Hiervoor hebben we kennis, vaardigheden en een goede mentaliteit nodig.

> Lessen krijgen in mediawijsheid
De kinderen (en leerkrachten) moeten doorkrijgen op welke manier de sociale media invloed heeft op ons dagelijkse leven. Belangrijk is om te herkennen op welke manier de media invloed heeft op onze eigen mening.

> Leren over privacy en veiligheid
Op het moment dat de kinderen gaan deelnemen aan sociale netwerken moet er een besef zijn van het belang van veiligheid. Bij het gebruik van sociale media moet je altijd nadenken over de vraag: Wie kan deze informatie bekijken en wat mag diegene van mij weten?

> gebruik maken van sociale netwerken
Het is belangrijk dat er doelbewust en op een goede manier wordt deelgenomen met anderen op sociale netwerken. Hier moet regelmatig op geƫvalueerd worden met de kinderen, zodat iedereen van elkaar kan leren en de leerkrachten op de hoogte blijven. De aspecten van privacy en veiligheid komen hierbij terug.

medialessen

achtergrondinformatie

Created by Remco Kiers
___________________
Connect
vinden wat je zoekt >
Terug naar de inhoud